Termeni și condiții, GDPR

Cadrul și condițiile de utilizare

www.trapfum.ro (denumit în continuare site) este realizat de către SHEV Systems SRL  sediul social în Cristian , str. Laterală nr.28, jud. Brașov, RC.: J08/404/2005, CUI: RO17261914 .

Acest site este conceput  pentru a constitui o sursă generală de informare privind trapele de fum. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dumneavoastră confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții. Încercările de orice natură de modificare de către terți a imaginii si informațiilor din prezentul site, dau dreptul unilateral si neechivoc ca SHEV Systems sa facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.
 

Drepturile de proprietate intelectuală
Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris al SHEV Systems.

Nu constituie oferte
Nici una dintre informațiile prezentate în cadrul acestui site nu trebuie interpretată ca o oferta. Ceea ce se regăsește pe acest site este prezentat numai in scop informativ. Deoarece informația prezentata pe acest site este foarte generală, este posibil sa nu fie relevantă în cazuri individuale concrete. Înainte de a lua orice decizie referitoare la produsele prezentate este important sa contactați un consultant SHEV Systems care vă poate ajuta sa alegeți cea mai potrivită opțiune pentru dumneavoastră.

Lipsa de garanție
În nici o împrejurare, SHEV Systems nu răspunde pentru nici o paguba (directă sau indirectă) adusă dumneavoastră sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către dumneavoastră sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.
Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exacta si corectă, nici SHEV Systems  nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site.
SHEV Systems SRL și angajații săi nu acceptă nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiește acest site.

Link-uri către alte site-uri
Când folosiţi un link din acest site pentru a accesa un alt site, părăsiţi automat site-ul SHEV Systems  . Site-ul nou accesat este independent, iar conţinutul său nu este controlat în nici un fel de SHEV Systems.
Oferind link-ul pentru acest site, SHEV Systems nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile cuprinse în el sau pentru posibile prejudicii cauzate prin accesarea sau descărcarea de materiale de pe acest site; SHEV Systems nu consideră ca fiind responsabilitatea sa să prevadă aceste prejudicii sau să îndepărteze respectivul link de pe site-ul său.

Link-uri către acest site
În afară de link-urile către acest site agreate de SHEVS Systems cu partenerii săi, pot exista şi direcţionări neautorizate către www.trapefum.ro . Pentru acestea din urmă, SHEV Systems nu îşi asumă responsabilitatea.

Politica referitoare la cookies
Aşa-numitele „cookies” sunt informaţii de mici dimensiuni trimise printr-un server Internet pentru a fi păstrate într-un browser cu scopul de a putea fi recitite în viitor. Acest lucru este util pentru ca browser-ul să îşi poată aminti o anumită informaţie.
Cookies sunt folosite de aproape toate site-urile web în diferite scopuri: analiza comportamentului vizitatorului (cunoscute drept cookies analitice), personalizarea site-urilor web şi reţinerea preferinţelor vizitatorului, administrarea coşurilor de cumpărături în magazinele online, urmărirea prezenţei pe site-urile web şi furnizarea de publicitate comportamentală.
Site-ul nostru web utilizează cookies – Google Analytics – folosim acest tip de cookies pentru a afla în ce fel este folosit site-ul nostru și pentru a culege informaţii cu caracter non-personal privitoare la utilizatorii acestui site în scopul de a actualiza informaţiile şi de a îmbunătăţi calitatea site-ului, pentru a vă oferi o experienţă unică şi materialul cel mai relevant prin vizitarea acestui site.
Ştergerea fişierelor de tip cookie:
Gestionarea fişierelor de tip cookie este posibilă prin accesarea setărilor majorităţii browserelor. Pentru a afla mai multe despre cookies, inclusiv felul în care se poate vedea ce cookies au fost setate şi cum se pot acestea gestiona sau şterge, vă rugăm să vizitaţi www.allaboutcookies.org.

Aspecte juridice
Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.
Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dumneavoastră continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.
SHEV Systems SRL se angajează sa trateze detaliile personale obținute în concordanta cu legislația română în vigoare.
Informaţiile personale sunt obţinute doar prin introducerea voluntară de către vizitatori. Aceste informaţii se referă la nume, număr de telefon şi adresă de e-mail şi vor fi folosite strict în scopul pentru care au fost introduse.
Atât informaţiile non-personale, cât şi cele personale sunt considerate confidenţiale de către SHEV Systems şi nu vor fi vândute, închiriate sau comunicate în nici un alt mod către o terţă parte.

GDPR - NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE                                                                                      SHEV SYSTEMS S.R.L. este o companie de prestări servicii și comercializare de trape de fum cu specializare în efectuarea de lucrări de instalare și întreținere a sistemelor de desfumare, asigurând partea de montaj, service în garanție și servicii de mentenanță anuală, activitate autorizată IGSU conform OMAI 112/2014 începând cu decembrie 2014.Firma noastră acordă o mare importanță informării clienților, astfel încât începând cu data de 25.05.2018, data de intrare în vigoare a Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGDP), dorim să vă asigurăm că SHEV SYSTEMS S.R.L. acordă o atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal, atât în ceea ce privește prelucrarea și libera circulație a acestora, administrarea în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, cât și în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate și modalitățile concrete de exercitare a acestora.

SHEV SYSTEMS S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal furnizate de clienți în conformitate cu RGDP și legislația aplicabilă, în scopuri asociate activității de servicii si comerciale in cadrul executării/derulării contractului/contractelor încheiate cu societatea noastră, cum ar fi: ofertare, contractare, facturare, s.a. Datele furnizate de clienți, inclusiv cele cu caracter personal folosite în derularea relațiilor comerciale (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail ale reprezentanților legali sau ale persoanelor de contact ale companiei dumneavoastră) NU vor fi transferate în afara teritoriului României. În vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal operatorul a luat anumite măsuri prevăzute de Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, astfel:
- SHEV SYSTEMS S.R.L. utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.
- accesul la sistemele Societății (servere) este controlat, fiind permisă utilizarea doar anumitor date de către utilizatori, interzicând în paralel accesul la sisteme și baze de date și informații confidențiale ale Societății.
- personalul SHEV SYSTEMS S.R.L. este instruit în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Accesul la computerele ce conțin baze de date cu caracter personal este restricționat cu cont/user și parola. Utilizatorii accesează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de utilizatori autorizați. Datele cu caracter personal nu vor fi înstrăinate sub nicio formă terțelor persoane străine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens. Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităților pentru scopurile mai sus indicate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

În conformitate cu prevederile GDPR și ale legislației aplicabile, menționăm că puteți beneficia de următoarele drepturi aferente prelucrării datelor cu caracter personal: (I) dreptul de a fi informat, (II) dreptul de acces la date, (III) dreptul la rectificare, (IV) dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), (V) dreptul la restricționarea datelor, (VI) dreptul la portabilitatea datelor, (VII) dreptul la opoziție), (VIII) dreptul de a nu fi subiect al unei decizii individuale automate, (IX) dreptul de a vă adresa autorităților sau de a apela la o instanță de judecată.
Drepturile menționate mai sus, cu excepția celor prevăzute la pct. (IX) pot fi exercitate printr-un mesaj scris, comunicat la adresa contact@trapefum.ro sau la adresa sediului social al SHEV SYSTEMS S.R.L.                                                                                                  Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o și vă asigurăm că vă vom oferi în continuare serviciile pe și produsele pe care vi le doriți.